Mijn favorieten

Consultancy

Kennis creëert kansen. Onze jarenlange ervaring en kennis van de belangen van betrokken partijen, de marktontwikkelingen en de regionale ontwikkelingen in de Duin en Bollenstreek stellen ons in staat adviezen te geven die het fundament vormen voor een succesvolle woningmarketing. Voor beleggers, projectontwikkelaars, gemeenten en woningcorporaties is het belangrijk om een gedegen advies te verkrijgen over planologische ontwikkelingen en (her-)bouwlocaties. Ten behoeve van het ontwikkelingsproces kunnen wij opdrachtgevers informeren over marktbehoeften, prijsontwikkelingen en afzetmogelijkheden. Ook voor particuliere initiatieven kunnen wij adviezen verlenen omtrent eventuele beleggingsobjecten en ontwikkelingsmogelijkheden. Bent u in het bezit van een bouwkavel of (her-)ontwikkelingsobject, neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek. Een brede relatiekring van beleggers, ontwikkelaars en bouwbedrijven kan op onze voorzet leiden tot nieuwbouwinitiëring.